824

انتصاب دکتر محسن گل محمدیان به عنوان مسئول کارگروه مراکز مشاوره

دکتر محمدنبی احمدی رئیس دانشگاه رازی طی حکمی دکتر محسن گل محمدیان عضو محترم هیات علمی گروه آموزشی راهنمایی و  مشاوره  را به عنوان مسئول کارگروه مراکز مشاوره دانشگاه منصوب کرد.

روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی ضمن تبریک به ایشان آرزوی توفیق روزافزون در پناه خداوند منان را برایشان خواستار شد.


شناسه : 3471206