2178

پروانه انتشار نشریه مطالعات سیاسی بین النهرین صادر شد

 

وزارت ارشاد اسلامی، پروانه انتشار نشریه مطالعات سیاسی بین النهرین در زمینه علوم سیاسی(تخصصی) به زبان فارسی و ترتیب انتشار فصلنامه با گستره سراسری و نوع انتشار مجله ای به نام دانشگاه رازی در 23 خرداد ماه 1401 صادر کرد.

روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی از درگاه خداوند متعال و در  راستای تحقق رسالت فرهنگی و مطبوعاتی برای اعضای محترم این نشریه آرزوی موفقیت می کند.


شناسه : 4480881