2130

کسب رتبه "الف" توسط مجله روانشناسی پیری

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی، در ارزیابی نشریات و مجلات علمی سال مجله «روانشناسی پیری» با صاحب امتیازی دانشگاه رازی و سردبیری دکتر خدامراد مومنی در ارزیابی نشریات علمی کشور طی سه سال متوالی، موفق به کسب رتبه «الف» شد.

این ارزیابی توسط گروه های کارشناسی و نیز داوران تخصصی برای هر نشریه  اعمال نظر کردند و امتیازهای کسب شده و رتبه هر نشریه تعیین شد که مجله روانشناسی پیری طی سه سال متوالی موفق به دریافت رتبه الف شد.

این افتخارآفرینی را به جامعه دانشگاه رازی و دکتر خدامراد مومنی عضو محترم هیات علمی گروه روانشناسی دانشکده علوم اجتماعی به عنوان سردبیر مجله تبریک عرض نموده و برایشان از خداوند منان آرزوی تندرستی و موفقیت روز افزون خواستاریم.


شناسه : 4797009