11486

فراخوان امریه پژوهش یار دانشگاه علامه طباطبائی

اولین نشست صمیمی هیئت رئیسه دانشگاه با حضور دکتر محمدنبی احمدی رئیس دانشگاه رازی در علوم اجتماعی برگزار شد.

دانشگاه علامه طباطبائی بر اساس همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و اداره کل ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم،

تحقیقات و فناوری دو امریه پژوهشیار از میان داوطلبان بومی نخبه و استعداد درخشان می پذیرد. تاریخ اعزام

۱۴۰۱/۰۲/۰۱خواهد بود.

واجدان شرایط زیر میتوانند تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ با مراجعه به نشانی http://amriye.msrt.irنسبت به ثبت  درخواست خود اقدام نمایند.

۱- داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتری- ترجیحاً کارشناسی ارشد

۲-رشته های تحصیلی مورد نیاز :

علم سنجی و علم اطلاعات و دانش شناسی

مدیریت صنعتی و کسب و کار

آمار و ریاضی

علوم رایانه

علوم شناختی

۳-آشنایی کامل به زبان انگلیسی

۴-مهارت در جستجوی پیشرفته در اینترنت

۵-تسلط کامل به مجموعه نرم افزارهای ICDL  به ویژه Excel

۶-سابقه پژوهشی مفید و تجربه در انجام فعالیت های پژوهشی


شناسه : 3121439