9753

نشست هم اندیشی بررسی وضعیت دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل دانشگاه رازی برگزار شد

پیرو سلسه نشست های هم اندیشی پیرامون مسائل آموزشی،  نشست هم اندیشی پیرامون بررسی وضعیت دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل دانشگاه رازی و ارائه راهکارهایی جهت تقویت سازوکارهای مربوط به آن در دانشکده علوم اجتماعی این دانشگاه برگزار شد.


 

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی، این نشست به پیشنهاد دانشکده علوم اجتماعی با حضور هیات رئیسه، مدیران گروه و برخی از اعضای هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی و مدیر دفتر همکاری های بین الملل دانشگاه رازی روز سه شنبه 7 تیرماه 1401 برگزار شد.

اهمیت پذیرش دانشجویان خارجی به عنوان یکی از شاخص های اصلی قدرت نرم کشور  و  همچنین توجه به حضور این دانشجویان به مثابه سفیران فرهنگی و سیاسی و اقتصادی از جمله دلایل و اهداف تشکیل جلسه فوق الذکر محسوب می گردد. در این جلسه شناسایی عوامل موثر بر مسائل آموزشی دانشجویان خارجی، اهمیت دانش زبانی (زبان فارسی) و الزامات آن در فرآیند آموزشی، کاهش روند بروکراسی‌های اداری، بهره گیری از ظرفیت رسانه‌ای و نهادی دانشگاه در جذب دانشجویان خارجی، بررسی مؤلفه های جذابیت آفرین در تمایل دانشجویان خارجی برای تحصیل در دانشگاه رازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در پایان دکتر شهاب مرادخانی مدیر امور بین الملل دانشگاه به مهمترین برنامه های حوزه بین الملل دانشگاه ازجمله آموزش زبان فارسی در قالب 250 ساعت به صورت حضوری،  تاکید بر اجرایی شدن طرح تعامل به عنوان یکی از زمینه های افزایش تعاملات بین المللی و منطقه ای و فرآیند بین المللی شدن دانش، در دستور کار قرار دادن تهیه بسته پیشنهادی در خصوص دانشجویان خارجی و چشم انداز امور بین الملل، ارائه برنامه هایی جهت مدیریت مشکلات مربوط به سلسه مراتب و مقرارت آموزشی دانشجویان خارجی، تلاش برای ایجاد نمایندگی در کشور عراق، بهره گیری از ظرفیت های رسانه ای جهت معرفی دانشگاه در کشورهای همسایه، اشاره کرد.


شناسه : 4441947