اعضای هیات علمی

امین زارع

امین زارع

امین زارع    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

قابل توجه دانشجویان محترم: همان گونه که مستحضرید به علت شیوع ویروس کرونا امکان برگزاری کلاس ها وجود ندارد. لذا فایل درس های هر جلسه را به صورت مجزا می توانید از این صفحه دانلود و استفاده کنید. لازم به توضیح است با توجه به برگزاری دو هفته اول کلاس ها، فایل ها از جلسه سوم درس را پوشش می دهند.

بدیهی است با راه اندازی سیستم کلاس آنلاین، جلسات درس به صورت مستقیم و آنلاین برگزار خواهد شد.

موفق و سلامت باشید

امین زارع

جلسه های مربوط به سال 1398

جسله دوم درس آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی 

جلسه سوم درس آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی

جلسه چهارم درس آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی

-جلسه سوم درس مجموعه سازی 

- جلسه چهارم درس مجموعه سازی 

- مواد و خدمات کتابخانه برای کودکان و نوجوانان، جلسه سوم و چهارم

جلسه دوم درس نظام های اطلاعات مدیریت کارشناسی ارشد

جلسه سوم درس نظام های اطلاعات مدیریت کارشناسی ارشد

جلسه چهارم درس نظام های اطلاعات مدیریت کارشناسی ارشد

English for the student of Information Science I. 3th session

English for the student of Information Science I. 4th session

جلسه های درس در سال 1399

جلسه پنجم درس مجموعه سازی. تاریخ 16 فروردین 1398

English for the student of information science I, 5th session . 17 Farvardin 1399

جلسه پنجم درس مواد و خدمات کتابخانه برای کودکان و نوجوانان 18 فروردین 1399

جلسه پنجم نظام های اطلاعات مدیریت(کارشناسی ارشد) 19 فروردین 1399

 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 21 - 40 از 47 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
اصول خدمات مرجع 1616176 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1397/10/27 (08:30 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
متون تخصصی انگلیسی (3) 1616213 2 01 1397/10/24 (08:30 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
مدیریت نشریات ادواری 1616202 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1397/10/30 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
مرجع شناسی عمومی 1616172 3 01 هفته های فرد شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) 1397/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
ارزشیابی نظامها و خدمات اطلاعات 1616134 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
متون اختصاصی انگلیسی 2 1616081 2 01 1397/10/24 (08:30 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
معماری پایگاههای اطلاعاتی 1616131 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1397/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
مقدمه ای بر علم اطلاعات و دانش شناسی 1616141 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1397/10/25 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
اصول خدمات مرجع 1616176 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/27 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
کارآموزی 1 1616207 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
مدیریت نشریات ادواری 1616202 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/08 (10:30 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
مرجع شناسی عمومی 1616172 3 01 هفته های فرد یک شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/10/24 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
ارزشیابی نظامها و خدمات اطلاعات 1616134 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
آشنایی با مدیریت دانش 1616105 2 02 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/10/30 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
کارآموزی 3 1616113 2 01 هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
مبانی علم اطلاعات و دانش شناسی 1616124 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
متون اختصاصی انگلیسی 2 1616081 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/07 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
معماری پایگاههای اطلاعاتی 1616131 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
مقدمه ای بر علم اطلاعات و دانش شناسی 1616141 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/10/30 (10:30 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
متون تخصصی انگلیسی (3) 1616213 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/17 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 21 - 40 از 47 نتیجه
از 3