اعضای هیات علمی

« بازگشت

طراحی و مدیریت وبگاه کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

نام درس طراحی و مدیریت وبگاه کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی
کد درس 1616188
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز