خبر ویژه

وبینار آموزشی استراتژی های بازاریابی در شرکت های دانش بنیان

وبینار آموزشی استراتژی های بازاریابی در شرکت های دانش بنیان

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی، اقتصاد و کارآفرینی، وبینار آموزشی استراتژی های بازاریابی در شرکت های دانش بنیان با پشتیبانی...

چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

اخبار و انتصابات

وبینار آموزشی استراتژی های بازاریابی در شرکت های دانش بنیان
وبینار آموزشی استراتژی های بازاریابی در شرکت های دانش بنیان
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی، اقتصاد و کارآفرینی، وبینار آموزشی استراتژی های بازاریابی در شرکت های دانش بنیان با پشتیبانی معاونت علمی ریاست جمهوری و همکاری دانشگاه رازی، پارک علم و فناوری و شرکت دانش بنیان یاسان روز سه شنبه 29...
کسب رتبه برتر نشریات علمی دانشگاه در ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم
کسب رتبه برتر نشریات علمی دانشگاه در ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم
کسب رتبه برتر نشریات علمی دانشگاه در ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی، اقتصاد و کارآفرینی، نشریات علمی روانشانسی پیری و مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل در ارزیابی کمیسیون نشریات علمی...
دومین پیش نشست همایش سالیانه انجمن مطالعات صلح ایران
دومین پیش نشست همایش سالیانه انجمن مطالعات صلح ایران
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی، اقتصاد و کارآفرینی، دومین پیش نشست همایش سالیانه انجمن مطالعات صلح ایران با همکاری این انجمن و گروه روندهای فکری مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه (19 مهرماه 1399) به صورت مجازی با...
دومین پیش نشست همایش سالیانه انجمن مطالعات صلح ایران
دومین پیش نشست همایش سالیانه انجمن مطالعات صلح ایران
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی، اقتصاد و کارآفرینی، دومین پیش نشست همایش سالیانه انجمن مطالعات صلح ایران با همکاری این انجمن و گروه روندهای فکری مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه (19 مهرماه 1399) به صورت مجازی با میزبانی انجمن...