معرفی دانشکده

به دنبال تفکیک دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سال 1386 از دانشکده علوم اجتماعی در حال حاضر دانشکده مذکور در محل فعلی واقع در بلوار شهید بهشتی با مساحتی تقریباً 30000 متر مربع در زیر بنای حدود 7974 متر مربع در حال بهره­برداری می­باشد.

امکانات و تجهیزات این دانشکده شامل موراد ذیل می­باشد.

الف) ساختمان اداری که متشکل از کادر اداری، کادر آموزشی و کارشناسان گروه­ها و کتابخانه با بخش­های مختلف می­باشد.

ب) ساختمان کلاسها

ج) سالن همایش به نام فرهنگ با ظرفیت حدود 350 نفر

د) سالن جلسات به نام تدبیربا ظرفیت حدود 45 نفر

ذ) سالن جلسات دفاع به نام حکمت با ظرفیت حدود 45 نفر

تعداد اعضا هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی: جمعاً 46 نفر می­باشد و به تفکیک گروه

1. علوم اجتماعی(جامعه شناسی) 7 نفر عضو هیئت علمی

2. علوم سیاسی 7 نفر عضو هیئت علمی

3. حسابداری 5 نفر عضو هیئت علمی

4. مدیریت کارآفرینی 4 نفر عضو هیئت علمی

5. علم اطلاعات 3 نفر عضو هیئت علمی

6. روانشناسی 5 نفر عضو هیئت علمی

7. مشاوره 4 نفر عضو هیئت علمی

8. اقتصاد 11 نفر عضو هیئت علمی

تعداد دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی:

جمعاً 1948 نفر و به تفکیک مقطع

الف: مقطع کارشناسی 1480 نفر دانشجو

ب: مقطع کارشناسی ارشد 370 نفر دانشجو

ج: مقطع دکتری 98 نفر دانشجو