نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید دانشجویان روانشناسی از تکیه بیگلر بیگی

بازدید دانشجویان روانشناسی از تکیه بیگلر بیگی


بازدید دانشجویان روانشناسی از تکیه بیگلر بیگی
 
روز دوشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ دانشجویان گروه روانشناسی دانشگاه رازی از تکیه بیگلربیگی کرمانشاه بازدید کردند.
 
به گزارش انجمن علمی دانشجویی روانشناسی سلامت این بازدید با موضوع تاثیر فضا بر ساختار روانی افراد برگزار شد و هدف از آن آشنایی دانشجویان با پیشینه تاریخی شهر کرمانشاه و نیز آشنایی با چگونگی تاثیر محیط بر ساختار روانی افراد بود.
 
عمارت تکیه بیگلربیگی یکی از آثار زیبای تاریخی شهر کرمانشاه در دوره قاجار می باشد.