کارآفرینی

چارت و برنامه هفتگی گروه

مدیر گروه
بیژن رضایی
دانشیار
شماره تماس
اتاق
 
 

اعضای هیات علمی

گروه آموزشی مدیریت و کارآفرینی

تاریخچه گروه:

گروه آموزشی مدیریت و کارآفرینی دانشگاه رازی در بهمن ماه سال ۱۳۸۹ تأسیس و در رشته‌ کارآفرینی با گرایش کسب و کار جدید در مقطع کارشناسی ارشد اقدام به پذیرش دانشجو  نمود. با توجه به رسالت، اهداف بلند مدت و چشم انداز گروه، در سال ۱۳۹۰ گرایش آموزش و ترویج و در سال ۱۳۹۱ گرایش خدمات کشاورزی نیز به رشته- گرایش قبلی اضافه گردید. در سال ۱۳۹۲ این گروه موفق به اخذ مجوز و پذیرش دانشجو در مقطع دکتری کارآفرینی با گرایش کسب‌ و کار جدید شد و خوشبختانه دانشگاه رازی به عنوان دومین دانشگاه پس از دانشگاه تهران، دوره دکترای کارآفرینی را در کشور تأسیس نمود. همچنین، در این سال رشته‌ مدیریت آموزشی نیز به رشته­ های موجود کارشناسی ارشد اضافه و به پذیرش دانشجو در این رشته مبادرت گردید.  به دنبال تعدیل گرایش های دوره کارشناسی ارشد توسط وزارت متبوع، در سال ۱۳۹۶ دو گرایش آموزش و ترویج و خدمات کشاورزی در رشته کارآفرینی حذف و دو گرایش جدید گردشگری و سازمانی جایگزین گردید.

با کمال افتخار در سال ۱۳۹۷ رشته مدیریت بازرگانی با گرایش بازاریابی در مقطع کارشناسی ارشد به رشته های موجود گروه اضافه گردید.

اهداف گروه

هدف از تأسیس این گروه تأمین و تربیت نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز جامعه در حوزه های مدیریت و کارآفرینی اعم از بخش دولتی و خصوصی است. با توجه به ااینکه در حال حاضر نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز توسعه کشور در حوزه کارآفرینی به حد کافی وجود ندارد، لذا تدریس و توسعه این رشته از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. دانش آموختگان این گروه به توانمندی های قابل توجهی در زمینه های ذیل نائل می شوند:
  • عضویت در هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی؛
  • انتصاب در پست های مدیریتی در سطوح مختلف سازمان های بخش خصوصی و دولتی؛
  • پژوهش در حوزه های مدیریت و کارآفرینی؛
  • مشاوره تخصصی و حرفه ای در زمینه مدیریت و کارآفرینی؛
  • توسعه کارآفرینی در بخش های مختلف صنعت، خدمات و کشاورزی؛
  • توسعه فرهنگ کار و کارآفرینی در کشور؛
  • راه اندازی کسب‌ و کار در حوزه های مختلف.
در حال حاضر از کشور عراق نیز دانشجویانی در این گروه آموزشی مشغول به تحصیل هستند و تا کنون چند نفر از آنان فارغ التحصیل شده و به عنوان عضو هیأت علمی در دانشگاه های عراق مشغول به تدریس می باشند.
 
 
مقاطع و گرایش ها:

کارشناسی ارشد:
۱- رشته مدیریت آموزشی
۲- رشته کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید
۳- رشته کارآفرینی گرایش گردشگری
۴- رشته کارآفرینی گرایش سازمانی
۵- رشته کارآفرینی گرایش فناوری
۶- رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
 
دکترا:
رشته کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید
 

کارشناس گروه
سلمان نظری


تلفن:
۰۸۳-۳۴۳۴۳۱۵۲
آموزش دانشکده
۰۸۳-۳۴۳۴۳۱۵۱