تماس با ما

 

   آدرس:کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی روبروی بیمارستان طالقانی،دانشکده علوم اجتماعی- کد پستی: ۶۷۱۴۶۷۳۱۷۵

   حوزه ریاست دانشکده:08338361370