روانشناسی

چارت و برنامه هفتگی گروه

کامران یزدانبخش
 
مدیر گروه روانشناسی
دانشیار
شماره تماس
اتاق
پست الکترونیکیk.yazdanbakhsh@razi.ac.ir

اعضای هیات علمی

گروه روانشناسی

تاریخچه گروه:
در سال ۱۳۸۶ رشته روانشناسی به صورت مشترک با گروه مشاوره و راهنمایی با پذیرش ۴۰ نفر دانشجو در مقطع کارشناسی (روزانه و شبانه) شروع به فعالیت نمود، در سال ۱۳۸۸ رشته روانشناسی در مقطع کارشناسی ارشد نیز ۸ نفر دانشجو پذیرفت و در سال ۱۳۹۳ همزمان با ورود مقطع دکتری روانشناسی عمومی هر دو گروه تفکیک شدند و به صورت مستقل مشغول به فعالیت می باشند و هم اکنون گروه روانشناسی در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد.


مقاطع و گرایش ها:
کارشناسی: روانشناسی
کارشناسی ارشد: روانشناسی عمومی
دکتری: روانشناسی
 

کارشناس گروه:
پیمان مرادی
تلفن:
۰۸۳-۳8368068


 

پیمان مرادی
کارشناس گروه
تلفن:
۰۸۳-۳8368068