راهنمایی و مشاوره

چارت و برنامه هفتگی گروه

سید محسن حجت خواه
 
مدیر گروه راهنمایی و مشاوره
استادیار
شماره تماس
اتاق
پست الکترونیکی:  mhojatkhah@razi.ac.ir

اعضای هیات علمی

گروه راهنمایی و مشاوره

 

تاریخچه گروه:
گروه مشاوره و راهنمایی در سال ۱۳۷۸ با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی در رشته مشاوره و راهنمایی با توجه به پیچیدگی های شرایط اجتماعی و افزایش مشکلات و گرفتاریهای بشر امروزی در زندگی و به منظور ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی به اقشار و گروههای مختلف جامعه شروع به کار نمود. و در سال ۱۳۹۱ نیز در رشته مشاوره و راهنمایی در دو گرایش خانواده و مدرسه در مقطع کارشناسی ارشد اقدام به پذیرش دانشجو نمود. همچنین در سال ۱۳۹۵ در رشته مشاوره دو گرایش شغلی و توانبخشی در مقطع کارشناسی ارشد اقدام به پذیرش دانشجو نمود.
 

مقاطع و گرایش ها:
کارشناسی: راهنمایی و مشاوره
کارشناسی ارشد: مشاوره خانواده،مشاوره شغلی،مشاوره توانبخشی،مشاوره مدرسه
کارشناس گروه : خانم یلوه
تلفن تماس: