نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جشن فارغ التحصیلی گروه مشاوره

برگزاری جشن فارغ التحصیلی گروه مشاوره


برگزاری جشن فارغ التحصیلی گروه مشاوره

مدیر گروه مشاوره گزارش داد جشن فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی رشته مشاوره ورودی ۹۴ روز پنج شنبه ۲۲ آذرماه با حضور اساتید گروه، مدیر محترم آموزش دانشکده جناب اقای عباسی و خانواده های محترم دانشجویان عزیز برگزار شد.