نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری حلقه مطالعاتی انجمن علمی علوم سیاسی

برگزاری حلقه مطالعاتی انجمن علمی علوم سیاسی


 

موضوع:گزارش کاربرنامه حلقه مطالعاتی

تاریخ برگزاری:روز یکشنبه 9/2/1397

برنامه"حلقه مطالعاتی"با موضوع:"بررسی گفتمانهای سیاسی حاکم بر کشور"از طرف انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه رازی در تاریخ 9/2/1397،روز یکشنبه ساعت 14-12 در دانشکده علوم اجتماعی،سالن تدبیر با حضور جمعی از دانشجویان برگزار شد.سخنرانان این برنامه تعدادی از دانشجویان مقطع کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکترا بودند. در ابتدا برنامه به توضیح گفتمان سیاسی از نظر لغوی و از نظر تعاریف اصطلاحی پرداخته شد. و نیز به تعریف گفتمان از دیدگاه اندیشمندان غربی و اسلامی اشاره شد. در ارائه بحث بیان شد که هر گفتمانی تحت تاثیر ایدئولوژی خاصی قرار می گیرد و باعث می شود که این گفتمان در خدمت ایدئولوژی حاکم باشد.

در پایان برنامه نیز به گفتمانهای مختلف جمهوری اسلامی ایران پرداخته و با ایدئولوژی های غربی مثل لیبرالیسم و مارکسیست مقایسه شد و در ضمن تشریح گفتمانهای اصلاح طلب و اصولگرایی ،رسالت،اهداف،برنامه ها و دیدگاههای مختلف هر کدام از گفتمانها مطرح شد.