نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تحلیل و درمان یک مورد افسردگی پس از زایمان

تحلیل و درمان یک مورد افسردگی پس از زایمان


"انجمن علمی گروه مشاوره دانشگاه رازی"

یکشنبه های مشاوره ای برگزار شد.

عنوان

مورد پژوهی:

تحلیل و درمان یک مورد افسردگی پس از زایمان*

 

 

درمان و تحلیل یک مورد افسردگی پس از زایمان  در تاریخ (  15/7/1397 ) توسط خانم فائزه سیونانی (دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره گرایش خانواده) و با حضر اساتید گروه مشاوره ارائه گردید.

این ارائه در واقع دربرگیرنده ی تحلیل  یک مورد افسردگی پس از زایمان  براساس رویکردهای : درمان شناختی (cognitive behavioral therapy)، پذیرش و تعهد درمانی (acceptance and commitment therapy)،اگزیستانسیالیسم(existential psychotherapy)،نظریه چارچوب ارتباطی(relational frame theory) بوده است .

افسردگی پس از زایمان اختلالی خلقی وچندعاملی است که علاوه برایجاد تاثیرات  مخرب جسمانی و روانی ،بر روابط مادر با اطرافیان ،الخصوص بر رابطه مادر ونوزادش بسیار  تاثیر گذار می باشد. در این جلسه ضمن گزارش روند درمان دانشجویان و اساتید به بحث و تبادل نظر پرداختند.