نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تینا لطف اله زاده از پایان نامه خود دفاع کرد

تینا لطف اله زاده از پایان نامه خود دفاع کرد


به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی، اقتصاد و کارآفرینی، تینا لطف اله زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی گرایش مطالعات فرهنگی، دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی، 15 شهریور ماه  1400 از پایان‌نامه خود دفاع کرد.

 

این جلسه به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی به صورت مجازی و در بستر سامانه LMS در سطح مطلوب برگزار شد.

 

تینا لطف اله زاده پایان نامه کارشناسی ارشد خود را با عنوان « لهستانیان در جنگ جهانی دوم در کرمانشاه » با راهنمایی دکتر نادر امیری (استاد راهنما)، دکتر سیاوش قلی پور (استاد مشاور) و با نمره عالی به  انجام رساند.

دکتر همایون مرادخانی و دکتر علی­رضا قاسمی به ترتیب به عنوان داور داخلی و خارجی و همچنین دکتر محمدسجاد صیدی  به عنوان نماینده تحصیلات تکمیلی در این جلسه حضور داشتند.

 

چکیده پایان نامه به شرح ذیل می باشد:

در رویکرد تاریخ­نگاری سیاسی رویدادهای تاریخی از موضع صاحبان قدرت یادآوری می­شود. در مقابل، تاریخ اجتماعی با نگاه به زندگی روزمره و گوش فرادادن به روایت­هایی که متعلق به مردمان عادی و مطرودان دور از قدرت است، سعی دارد تاریخ را از پایین روایت کند. از دیگر سو در پیوندی دیالکتیکی، نوع نگاه تاریخی و چینش رویدادها در یک طرح، حافظه را تحت تاثیر قرار می­دهند و از سویی دیگر حافظه­جمعی نیز با به­یادآوری یا فراموشی رویدادهای تاریخی، آن هم به واسطه روایت، تاریخ را پیکربندی می­کند. حافظه، عمل به یادآوری و فراموشی، با قابلیتی روایی و متاثر از کادرهای اجتماعی، در بستر زمان حال و در ساحت جمعی تبلور می­یابد. از این منظر مسئله اصلی پژوهش حاضر، فهم چگونگی فرآیند فراموشی حضور آوارگان لهستانی در شهر کرمانشاه است. چارچوب نظری پژوهش بر نظریه حافظه اجتماعی موریس هالبواکس درباره چارچوب­های اجتماعی حافظه  استوار است و همچنین از آرای  پل ریکور  که خود نیز در بحث یادآوری و فراموشی تحت تاثیر نظریه حافظه اجتماعی هالبواکس قرار دارد، استفاده شده­است. رویکرد پژوهش کیفی است و از روش تحلیل روایت استفاده شده­است. از طریق نمونه­گیری هدفمند با 86 نفر مصاحبه شده­است و علاوه­بر روایت در میان اسناد کتابخانه­ای نیز به جست­وجوی ردپایی از لهستانیان پرداخته شده­است.  نتایج پژوهش حاکی از این امر است که حافظه جمعی تحت تاثیر عواملی همچون رسانه­ها، آموزش همگانی، مراسمات یادبودی و اجتماعات یادمانی ، مکان­ها، امکان وجود گروه­های متنوع در جامعه، ارتباط و عضوگیری گروهای اجتماعی مختلف با یکدیگر، طبقه اقتصادی و اجتماعی و ایدئولوژی  برساخته می­شود و پیکربندی هدفمند حافظه جمعی بستر تاریخ­زدایی و فراموشی را ایجاد می­کند.