نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نقد و بررسی بازاریابی مشتری مداری در کتابخانه ها

نقد و بررسی بازاریابی مشتری مداری در کتابخانه ها


نقد و بررسی بازاریابی مشتری مداری در کتابخانه ها
انجمن علمی علوم علمی برگزار شد:
برگزاری جلسه با عنوان (نقد و بررسی بازاریابی مشتری مداری در کتابخانه هاا)
این جلسه، با حضور دکتر مرادی و دکتر زارع اعضای هیات علمی این گروه، خانم سیفوری، متخصص علوم و دانش اطلاعات و گروهی از دانشجویان علوم اطلاعاتی برگزار شد. خانم افسانه جعفری، فارغ التحصیل دانشجو، موضوع پایان نامه را در ارتباط با بازاریابی مشتری در کتابخانه ها خلاصه کردند. . او استدلال کرد که تحولات اجتماعی و فرهنگی، بویژه تکنولوژی های جدید دهه های گذشته، راه جدیدی برای رسیدگی به نقش و جایگاه کتابخانه ها و در نتیجه عملکرد آنها ایجاد کرده است. در گذشته، کتابخانه ها صرفا یک مکان برای ارائه منابع اطلاعاتی بودند و مدیران توجه زیادی به ارائه خدمات مشتری و کتابخانه های مشتری نداشتند، اما اکنون رقبای خود را به کتابخانه ها، اینترنت و سایت های اطلاعاتی که مهمترین آنها است گسترش می دهد کتابداران باید وظایف خود را بازنگری کنند و برای حفظ بقای آنها و در دسترس بودن آنها باید مشتریان را جذب کنند که نیاز به رضایت مشتری دارند تا آنها را جذب کنند. مدل چهارم برای دستیابی به این هدف در مقایسه با مدل چهار بعدی سنتی مناسب است. آنها می دانستند که در مدل چهار پیک، تأکید بر محصولات است، اما در مدل چهار نفره  تأکید بر مشتری است. و این راز موفقیت سازمان است، زیرا این نیروی محرکه در همه کتابخانه ها است و مولفه اصلی آنها مشتریان آنهاست. از این رو، کتابداران نیاز به شناسایی نیازهای مشتریان و ارائه خدمات با کیفیت مناسب با نیازهای آنها دارند و مشتریان را با استفاده از عناصر یک مجموعه بازاریابی چهار سی سی مدار 30 گانه مشتری هدایت می کنند. در طی جلسه، دکتر مرادی، دکتر زارع و خانم سیفوری نیز امیدوار بودند که مقامات به چهار و چهار مدل در کتابخانه های دانشگاه رازی کمک کنند تا کتابخانه ها را زنده نگه دارند.
زمان: 1397/3/5
محل: دانشکده علوم اجتماعی، دانشکده تدبیر