نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نمایش پخش فیلم ماجرایی نیم روز

نمایش پخش فیلم ماجرایی نیم روز


شعارت بود پیروزی یا شهادت               وهردو شد نصیبت با کرامت
در این جنگ دوباره سینه تنگ است    کمی یادم بده زان استقامت.

به مناسبت ایام الله ده فجر  سی نهمین بهار انقلاب اسلامی  

نمایش پخش فیلم ماجرایی نیم روز

تاریخ جلسه : چهارشنبه 18/11/96

مکان پخش نمایش فیلم  :سالن تدبیر دانشکده علوم اجتماعی

ساعت : 30/13 الی  15 ظهر

با حضور تمامی اعضاء پایگاه برادران وخواهران

پایگاه بسیج کارمندی دانشکده علوم اجتماعی حوزه 3 بسیج کارمندی امام حسین (ع) دانشگاه رازی