نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هانیه صداقت پژوهشگر برتر دانشجویی

هانیه صداقت پژوهشگر برتر دانشجویی


به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی، اقتصاد و کارآفرینی، به مناسبت هفته پژوهش که آذرماه  1399در دانشگاه رازی برگزار شد. مطابق آیین نامه و تایید معاونت پژوهشی دانشگاه رازی، هانیه صداقت به عنوان پژوهشگر برتر دانشجویی معرفی شد.