دانشگاه رازی٬ اخلاق محور و پیشرو در تحقق جامعه دانش بنیان

اخبار دانشکده

بیشتر

اطلاعیه ها

تور مجازی

تور مجازی

معرفی دانشکده علوم اجتماعی

دانشکده علوم اجتماعی در سال ۱۳۸۶ با تفکیک رشته‌های ادبیات و علوم انسانی از این دانشکده منفک و به دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی تبدیل شد. در حال حاضر این دانشکده آماده تفکیک شدن به دو دانشکده مستقل می‌باشد، دارای ۵۰ عضو هیأت علمی، ۱۹۰۸ نفر دانشجو  و هشت رشته تحصیلی با گرایش‌های متنوع و گسترده است. دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی هم اکنون در دو مکان جدا با نام‌های دانشکده علوم اجتماعی واقع در بلوار شهید بهشتی شهر کرمانشاه و دانشکده اقتصاد و کارآفرینی واقع در پردیس تاقبستان دانشگاه رازی در حال فعالیت است. در دانشکده اقتصاد و کارآفرینی ۲۲هیات علمی در سه رشته اقتصاد، مدیریت کارآفرینی و حسابداری با حدود ۱۰۰۰ دانشجوی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و در دانشکده علوم اجتماعی ۲۸ عضو هیأت علمی در ۵ رشته روانشناسی، راهنمایی و مشاوره، علم اطلاعات و دانش شناسی، علوم اجتماعی و علوم سیاسی با حدود ۱۰۰۰ دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در حال پرداختن به حوزه های آموزش، پژوهش و فعالیت‌های علمی هستند.

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

هیأت علمی

گروه آموزشی
  کلینیک تخصصی مشاوره
   
1
مرکز شتابدهی
   
2
کتابخانه و سالن مرجع
  
3
سالن حکمت
     
4
سالن تدبیر
   
5
مرکز مطالعات خانواده
  
6
سالن فرهنگ
  
7

دستاوردهای پژوهشی

رویداد ها و کارگاه های آموزشی

همایش ها

تازه های کتاب و نشریات علمی