1321

ارتقاء مرتبه استادیاری به دانشیاری دکترکامران یزدانبخش

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی، در اولین نشست از دور هشتم هیئت ممیزه دانشگاه، ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱ با دستور کار بررسی پرونده‌های اعضای هیئت علمی متقاضی ارتقاء مرتبه دانشگاه‌های رازی و صنعتی،‌ برگزار شد. دکتر کامران یزدانبخش عضو هیات علمی گروه آموزشی روانشناسی از مرتبه علمی استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافت.

روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی، ضمن تبریک به ایشان و جامعه دانشگاهی از خداوند متعال آرزوی موفقیت و سربلندی روزافزون برایشان خواستار شد.


شناسه : 5007799