7139

ارتقاء مرتبه استادیاری به دانشیاری دکتر وکیل احمدی

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی، ششمین نشست از دور هشتم هیأت ممیزه دانشگاه، ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ با دستور کار بررسی پرونده‌های اعضای هیأت علمی متقاضی ارتقاء مرتبه دانشگاه‌های رازی و صنعتی کرمانشاه برگزار شد. دکتر وکیل احمدی عضو هیات علمی گروه آموزشی جامعه شناسی از مرتبه علمی استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافت.

روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی، ضمن تبریک به ایشان و جامعه دانشگاهی از خداوند متعال آرزوی موفقیت و سربلندی روزافزون برایشان خواستار شد.


شناسه : 7553010