793

نمایشگاه دستاوردهای دانشگاه رازی در هفته پژوهش

معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه در نظر دارد، با توجه به برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش در آذر ماه سال جاری و ضرورت نمایش دستاورد های دانشگاه در این نمایشگاه، از علاقه مندان تقاضا می شود، مجموعه ی دستاوردهای پژوهشی و محصولات فناورانه مربوط به یکسال گذشته خود را جهت عرضه در نمایشگاه و تکمیل فرم ذیل به اداره پژوهشی دانشکده ارسال نمایند.

جهت دریافت فرم دستاوردهای فناورانه کلیک کنید.


شناسه : 10273718