3585

هشت پژوهشگر برتر دانشکده علوم اجتماعی مورد تقدیر قرار گرفتند

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی، در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه رازی، از هشت عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی تجلیل به عمل آمد.

این مراسم روز دوشنبه 13 آذرماه 1402با حضور جمعی از  پژوهشگران برگزیده دانشگاه رازی در سالن فرهنگ و ادب دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد.

 شایان ذکر است؛ در این مراسم از دکتر نادر نادری به عنوان پژوهشگر برگزیده دانشگاه و عضو هیات علمی برگزیده در ارتباط با جامعه و صنعت، دکتر شهرام فتاحی به عنوان پژوهشگر برگزیده دانشکده علوم اجتماعی، و همچنین 6 عضو هیات علمی دانشکده، به عنوان پژوهشگران برتر گروه های آموزشی و دو دانشجو به عنوان پژوهشگران برگزیده دانشجویی تقدیر به عمل آمد.

 

 

 

 

 


 


 


شناسه : 11156981