4100
اقتصاد بخش عمومی

اقتصاد بخش عمومی

     

 سردبیر

دکتر ابوالفضل شاه آبادی

 مدیر مسئول

دکتر کیومرث سهیلی

 مدیر داخلی

دکتر آزاد خانزادی

       

درباره نشریه اقتصاد بخش عمومی    

 • کشور محل چاپ:ایران                      
 •  ناشر: انتشارات دانشگاه رازی
 • نوع مجله: علمی                                
 • حوزه  تخصصی: اقتصاد – اقتصاد بخش عمومی
 • زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)      
 •  نوبت‌های چاپ: فصلنامه
 • وضعیت چاپ: الکترونیکی                 
 • نوع  داوری: محرمانه  و حداقل 2 داور    
 • زمان داوری: حداقل 3 هفته

  آخرین اخبار