1562

تغییر ساعت امتحانات پایان ترم در نوبت صبح روز چهارشنبه و پنج شنبه 21 و 22 دی ماه

 

به اطلاع می‌رساند در راستای اجرای بخشنامه هیأت محترم وزیران در خصوص مدیریت مصرف گاز و تأخیر در شروع بکار روزهای چهارشنبه و ‌‌پنجشنبه ( مورخه ۲۱و۲۲ دی ماه)، امتحانات نوبت صبح در روزهای ذکر شده به شرح زیر برگزار میگردد:

شروع امتحان ساعت اول 9:30 صبح

شروع امتحان ساعت دوم 11 صبح


شناسه : 6003155