6371

دکتر کیومرث سهیلی عضو هیات علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت سال 1401

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی، دکتر کیومرث سهیلی عضو هیات علمی گروه آموزشی اقتصاد این دانشکده توسط معاونت پژوهشی وزارت عتف به عنوان عضو هیات علمی برتر دانشگاه رازی در همکاری با جامعه و صنعت سال 1401 معرفی شدند.

روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی با اهدای نیکوترین تحیات، انتخاب شایسته جنابعالی را تبریک می‌گوید. 


شناسه : 6011931