2632

ارتقای مرتبه سه نفر از اعضای هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی تکراری 0


در نشست دهم از دور هشتم هیات ممیزه دانشگاه رازی سه نفر از اعضای هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی ارتقا یافتند.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی، در نشست دهم از دور هشتم هیات ممیزه دانشگاه رازی که روز چهارشنبه 15 آذرماه برگزار شد، سه نفر از اعضای هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی ارتقا یافتند.

 در این نشست دکتر خدامراد مومنی(عضو هیات علمی گروه آموزشی روانشناسی) از مرتبه دانشیاری به استادی، دکتر فرزاد رستمی( عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل) و دکتر بیژن رضایی( عضو هیات علمی گروه مدیریت کارآفرینی) از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا یافتند.

روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی، ارتقای مرتبه اعضای محترم هیات علمی را به جایگاه والای استادی و دانشیاری که نشان از توانمندی، شایستگی ها و تجارب ارزشمند علمی و اجرایی این عزیزان می‌باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده و برای ایشان از درگاه ایزد منان آرزوی موفقیت، سلامتی، سربلندی و توفیقات روز افزون در خدمت به میهن عزیزمان را دارد.

 


شناسه : 11191453