به اطلاع می‌رساند دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه در نظر دارد سومین پیش‌نشست «همایش بین‌المللی شهید سلیمانی در چشم‌انداز بین‌المللی» را در روز دوشنبه مورخ 1400/04/14از ساعت 10 الی 12 با حضور دو چهرۀ شاخص از کشور ژاپن به صورت مجازی برگزار نماید. به همین منظور از شما سروران ارجمند دعوت به حضور می‌شود.

لینک ورود: https://room.razi.ac.ir/ch/soleimani

نشانی وب‌سایت: http://shahidsolimani2021.razi.ac.ir/fa


 

آخرین اخبار