به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی، اقتصاد و کارآفرینی، تینا لطف اله زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی گرایش مطالعات فرهنگی، دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی، 15 شهریور ماه  1400 از پایان‌نامه خود دفاع کرد.

 

این جلسه به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی به صورت مجازی و در بستر سامانه LMS در سطح مطلوب برگزار شد.

 

تینا لطف اله زاده پایان نامه کارشناسی ارشد خود را با عنوان « لهستانیان در جنگ جهانی دوم در کرمانشاه » با راهنمایی دکتر نادر امیری (استاد راهنما)، دکتر سیاوش قلی پور (استاد مشاور) و با نمره عالی به  انجام رساند.

دکتر همایون مرادخانی و دکتر علی­رضا قاسمی به ترتیب به عنوان داور داخلی و خارجی و همچنین دکتر محمدسجاد صیدی  به عنوان نماینده تحصیلات تکمیلی در این جلسه حضور داشتند.

 

چکیده پایان نامه به شرح ذیل می باشد:

در رویکرد تاریخ­نگاری سیاسی رویدادهای تاریخی از موضع صاحبان قدرت یادآوری می­شود. در مقابل، تاریخ اجتماعی با نگاه به زندگی روزمره و گوش فرادادن به روایت­هایی که متعلق به مردمان عادی و مطرودان دور از قدرت است، سعی دارد تاریخ را از پایین روایت کند. از دیگر سو در پیوندی دیالکتیکی، نوع نگاه تاریخی و چینش رویدادها در یک طرح، حافظه را تحت تاثیر قرار می­دهند و از سویی دیگر حافظه­جمعی نیز با به­یادآوری یا فراموشی رویدادهای تاریخی، آن هم به واسطه روایت، تاریخ را پیکربندی می­کند. حافظه، عمل به یادآوری و فراموشی، با قابلیتی روایی و متاثر از کادرهای اجتماعی، در بستر زمان حال و در ساحت جمعی تبلور می­یابد. از این منظر مسئله اصلی پژوهش حاضر، فهم چگونگی فرآیند فراموشی حضور آوارگان لهستانی در شهر کرمانشاه است. چارچوب نظری پژوهش بر نظریه حافظه اجتماعی موریس هالبواکس درباره چارچوب­های اجتماعی حافظه  استوار است و همچنین از آرای  پل ریکور  که خود نیز در بحث یادآوری و فراموشی تحت تاثیر نظریه حافظه اجتماعی هالبواکس قرار دارد، استفاده شده­است. رویکرد پژوهش کیفی است و از روش تحلیل روایت استفاده شده­است. از طریق نمونه­گیری هدفمند با 86 نفر مصاحبه شده­است و علاوه­بر روایت در میان اسناد کتابخانه­ای نیز به جست­وجوی ردپایی از لهستانیان پرداخته شده­است.  نتایج پژوهش حاکی از این امر است که حافظه جمعی تحت تاثیر عواملی همچون رسانه­ها، آموزش همگانی، مراسمات یادبودی و اجتماعات یادمانی ، مکان­ها، امکان وجود گروه­های متنوع در جامعه، ارتباط و عضوگیری گروهای اجتماعی مختلف با یکدیگر، طبقه اقتصادی و اجتماعی و ایدئولوژی  برساخته می­شود و پیکربندی هدفمند حافظه جمعی بستر تاریخ­زدایی و فراموشی را ایجاد می­کند.

 

آخرین اخبار