جلسه دفاع گروه جامعه شناسی عابدین خسروی  

 

جلسه دفاع دانشجوعابدین خسروی  دانشجویی کارشناسی ارشد  رشته مطالعات فرهنگی

 

تاریخ دفاع از پایان نامه 1400/04/09روزچهار شنبه ساعت 10/30الی12

 

عنوان پایان نامه : اثر جهانی‌سازی بر تغییر اولویت زبان مادری (مورد شهرستان صحنه/ استان کرمانشاه)

 

استاد راهنما : دکترمحمد علی فرهادی  استادیار  عضو هیت علمی گروه جامعه شناسی

 

استاد مشاوره : دکتر جلیل کریمی  دانشیار  عضو  هیت عملی گروه جامعه شناسی  

 

داور داخل گروه: دکترسیاوش قلی پور دانشیار عضو هیت علمی گروه جامعه شناسی

 

            داور خارج از گروه:  دکتر علیرضا قاسمی  استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد

 

نماینده تحصیلات تکملیی :  دکتر کامران یز دان بخش  استاد یار عضو هیئت علمی گروه  روانشناسی

 

    لینک دفاع:     Vc4.razi.ac.ir/rrgcvre6yl6j                           

 

 

 

 

 

آخرین اخبار