به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی  دانشگاه رازی، فاطمه نوری دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی گرایش جامعه شناسی در تاریخ هفتم مهرماه 1400 از پایان نامه خود دفاع کرد.

این جلسه به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی به صورت مجازی و در بستر سامانه ال ام اس در سطح مطلوب برگزار گردید..

فاطمه نوری پایان نامه کارشناسی ارشد خود را با عنوان" بررسی جامعه تاثیر خصوصی سازی آموزش و پرورش بر گرایش دانش آموزان به رشته تجربی از دیدگاه اقتصاد سیاسی" به راهنمایی دکتر محمد علی فرهادی  و دکتر وکیل احمدی(استاد مشاور) با نمره عالی به انجام رساند.

دکتر همایون مرادخانی و محمد رحیم صفری به ترتیب به عنوان داور داخلی و خارجی  و همچنین دکتر هادی پرهون به عنوان نماینده تحصیلات تکمیلی در این جلسه حضور داشتند.

چکیده پایان نامه به شرح ذیل می باشد:

نظام آموزش‌وپرورش در کشورهای مختلف ازجمله ایران جزو نهادهای تعیین‌کننده و اساسی محسوب می‌شود که وظیفه تربیت نیروی انسانی را بر عهده دارد. این سازمان به دلیل گستردگی خود، از نهادهای مختلف دیگر اثر می‌پذیرد و از طرف دیگر چگونگی عملکرد آن بر فرآیند توسعه جوامع اثرگذار است. آموزش‌وپرورش در سطح وسیع از جریان خصوصی‌سازی که نشات گرفته از نظام سرمایه‌داری است متأثر است. جریان خصوصی‌سازی از سطوح جهانی به کشورهای درحال‌توسعه ازجمله ایران می‌رسد. هدف ما در این پایان‌نامه بررسی چگونگی تاثیرخصوصی سازی بر آموزش‌وپرورش و بررسی ابعاد و پیامدهای آن است. به دلیل اینکه تحقیق حاضر، به خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش از منظر انتقادی نگاه می‌کند، روش به کار گرفته‌شده در آن نیز روش انتقادی است تا به‌وسیله این روش بتوانیم مکانیسم‌های پنهانی که منجر به خصوصی‌سازی آموزش و ایجاد پیامدهای آن شده است را از دیدگاه اقتصاد سیاسی بررسی کنیم. ابزارهای مورداستفاده در این روش نیز شامل اسناد دهی به اطلاعات بالادستی برای آشکار ساختن منشأ تصمیم سازی های کلان در سطح کشور و همچنین ابزار مصاحبه بوده است که به روش نیمه ساختاریافته انجام‌شده و به شکل ساخت زمینه‌ای مورد تحلیل قرارگرفته است. مطالبی که طی تحقیقات و تحلیل داده‌ها نتیجه‌گیری شده و همچنین پیش‌فرض اصلی پایان‌نامه نیز بر آن استوار بوده است این مسئله است که به دلیل هزینه‌های زیادی که نظام آموزشی برای دولت‌ها ازجمله دولت ایران دارد، هزینه‌های آموزشی با رضایت خود دولت به بخش خصوصی برون‌سپاری می‌شود و این امر باعث حاکم شدن منطق سود و قرارگرفتن امر آموزش برمدار قدرت و ثروت صاحبان سرمایه در بخش خصوصی می‌شود. درنتیجه صاحبان قدرت بر زمینه‌هایی متمرکز می‌شوند که برای آنان سودآور باشد که ازجمله آن‌ها گرایش دادن دانش آموزان به رشته تجربی، تقویت رقابت در این رشته و رونق کنکور سراسری است. ازجمله پیامدهای رونق رقابت در رشته تجربی نیز افزایش شکاف و نابرابری در امر آموزش است چراکه خانواده‌های کم‌تر برخوردار به دلیل نداشتن توان مالی برای تحصیل فرزندان خود از چرخه رقابت رشته تجربی برای کسب منزلت اجتماعی بازمی‌مانند. نکته حائز اهمیت این است که خود دولت به دلیل عدم اختصاص دادن بودجه کافی به‌نظام آموزشی و از سمت دیگر توجه ویژه به وزارت بهداشت، در زمینه تقویت خصوصی‌سازی با محوریت افزایش گرایش به رشته تجربی با بخش خصوصی همراهی می‌کند. لازم به ذکر است که بخش دوم پایان‌نامه که زیرمجموعه مباحث فوق محسوب می‌شود بررسی وضعیت گرایش به رشته تجربی در سطح دبیرستان‌های دخترانه ناحیه سه کرمانشاه است که بزرگترین ناحیه آموزشی استان است. هدف از مطرح ساختن این مسئله این بوده است که از طریق بررسی مدارس خصوصی و دولتی این ناحیه و مصاحبه با دانش آموزان در زمینه انگیزه‌های آنان برای ورود به رشته تجربی بتوانیم اثبات کنیم که وضعیت گرایش به این رشته در سطح ناحیه سه، نمودی از جریان خصوصی‌سازی در سطح کلان است. همانطور که گفته شد نتایج حاصل از این پایان‌نامه شامل: همراهی دولت با بخش خصوصی، افزایش نابرابری در امر آموزش، تأمین منفعت نهادهای زیرمجموعه دولت از این تورم تحصیلی و کاهش سطح کیفیت آموزش در مدارس دولتی بوده است.

 

آخرین اخبار