به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی، اقتصاد و کارآفرینی، کاوه سلیمانی شادور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی گرایش حوزه‌های جامعه‌شناسی،دانشکده علوم اجتماعی وتربیتی، 24 شهریور ماه 1400 از پایان‌نامه خود دفاع کرد.

این جلسه به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی به صورت مجازی ودر بستر سامانه LMS در سطح مطلوب برگزار شد.

کاوه سلیمانی شادور پایان نامه کارشناسی ارشد خود را با عنوان «تغییرات اجتماعی و فرهنگی ایل ترکاشوند در بستر تاریخ معاصر با راهنمایی دکتر سیاوش قلی‌پور (استاد راهنما)، دکتر همایون مرادخانی (استاد مشاور) وبا نمره عالی به انجام رساند.

دکتر وکیل احمدی و دکتر محمد‌رحیم صفری به ترتیب به عنوان داور داخلی و داور خارجی و همچنین دکتر محمد سجاد صیدی به عنوان نماینده تحصیلات تکمیلی در این جلسه حضور داشتند.

چکیده پایان‌نامه به شرح ذیل می‌باشد:

در این تحقیق به دنبال بررسی روندهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی ایل ترکاشوند درتاریخ معاصر ایران هستیم. رویکرد نظری مقاله مبتنی بر نظریه سالزمن در مورد سازمان سیاسی در میان عشایر و عناصر مختلف زندگی عشایری، نظریه بارث در مورد ساختاراجتماعی ایلات و عشایر، نظریه آیرونز در مورد سازمان اقتصادی ایلات و عشایر، همچنین طبقه‌بندی ایلات وعشایر ایران از نظر خصوصیات فرهنگی، زبانی، نظام خویشاوندی، ساختاراجتماعی وقشربندی اجتماعی است. روش پزوهش اتنوگرافی و جامعه مورد مطالعه ایل ترکاشوند است. فنون گردآوری داده‌ها در این پژوهش مصاحبه، مشاهده، نقشه و نمودار و داده‌ها براساس سه مرحله 1-تقسیم و سازماندهی داده، 2-تفسیر و 3-گزارش نویسی تجزیه و تحلیل شده است. یافته‌هادر سه بخش تدوین شده است. بخش نخست به مطالعه و بررسی وضعیت زندگی ایل ترکاشوند قبل از برنامه اسکان عشایر می‌پردازد. این ایل شامل 6 طایفه (رحمت، سلیمان، گرگه،مرشو،ملیجان،میرازی) بوده است و سازمان اجتماعی آن عبارت است از: مال-هوز-تیره-طایفه-ایل. ، قلمر کوچ این ایل از شمال به کوهستان الوند همدان،از شرق به بروجرد و خرم آباد از غرب به قصرشیرین، گیلانغرب و ایلام و از جنوب به دشت عباس و خوزستان می‌باشد، همچنین مسیر عبور آنها در دو مسیر بوده است.یک مسیر از کوهستان الوند منزل به منزل به قصرشیرین می‌رفته‌اندومسیر دوم از دشت نهاوند و جنوب کوهستان الوند منزل به منزل به دشت عباس و خوزستان می‌رفته‌اند.

 بخش دوم به وضعیت عشایر در زمان اسکان اجباری می‌پردازد. در این دوره تعداد محدودی از افراد ایل به شکل پنهانی وبه دور از چشم مامورین به کوچ پرداختند.تعدادی از ایلات به زور سرباز و سرنیزه برای مدت نزدیک به دو سال در مناطقی مانند همدان،کنگاور، صحنه و ماهیدشت و....مجبور به اسکان شدند. در نهایت حکومت پهلوی در اسکان اجباری عشایر توفیق چندانی نیافت و بعد از دو سال کوچ دوباره آغاز شد. بخش سوم به بررسی تاثیرات اصلاحات ارضی و سیاست‌های حکومت پهلوی دوم بر زندگی عشایر می‌پردازد. در این دوره، حکومت پهلوی ابتدا با ورشکسته کردن زندگی روستاییان با برنامه اصلاحات ارضی و سپس با واردات بی‌رویه گوشت یخ‌زده و دام‌زنده از کشورهای دیگر ایلات را که تنها منبع درآمد آنها دام‌هایشان بود، ورشکست نمود. از طرف دیگر به وجود آمدن کارخانه‌جات و صنایع مونتاژ به همراه نیاز به کارگر ساده و جاذبه‌های شهری باعث مهاجرت وسیع و سریع ایلات، بخصوص ایل ترکاشوند به شهر کنگاور گردید.

آخرین اخبار