اخبار و انتصابات

جذب سرباز امریه رشته تحصیلی حسابداری
جذب سرباز امریه رشته تحصیلی حسابداری

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی و بر اساس اعلام سازمان قضایی نیروهای مسلح استان کرمانشاه، جهت تأمین کارکنان وظیفه مامور اقدام به جذب سرباز امریه از بین جوانان مومن،...

دستاوردها

رویدادها

آزمایشگاه و مراکز تحقیقاتی