برگزاری اردوی فرهنگی تفریحی استانی ویژه دانشجویان نو ورود
اردوی فرهنگی

برگزاری اردوی فرهنگی تفریحی استانی ویژه دانشجویان نو ورود

به استحضار می رساند این حوزه اردوی فرهنگی تفریحی استانی (پاوه و جوانرود) را ویژه دانشجویان نو ورود دانشگاه در تاریخ...

سه‌شنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۷

اخبار و انتصابات

برگزاری اردوی فرهنگی تفریحی استانی ویژه دانشجویان نو ورود
اردوی فرهنگی
برگزاری اردوی فرهنگی تفریحی استانی ویژه دانشجویان نو ورود
به استحضار می رساند این حوزه اردوی فرهنگی تفریحی استانی (پاوه و جوانرود) را ویژه دانشجویان نو ورود دانشگاه در تاریخ 97.7.26 (برادران) و 97.8.3 (خواهران) برگزار می نماید. مستدعی است دستور فرمایید همکاران محترم نسبت...
تحلیل و درمان یک مورد افسردگی پس از زایمان
انجمن علمی گروه مشاوره دانشگاه رازی
تحلیل و درمان یک مورد افسردگی پس از زایمان
"انجمن علمی گروه مشاوره دانشگاه رازی" یکشنبه های مشاوره ای برگزار شد. عنوان مورد پژوهی: تحلیل و درمان یک مورد افسردگی پس از زایمان* درمان و تحلیل یک مورد افسردگی پس از زایمان در تاریخ ( 15/7/1397 )...
فراخوان بیست و هفتمین جشنواره دانشجوی نمونه
دانشجوی نمونه
فراخوان بیست و هفتمین جشنواره دانشجوی نمونه
فارغ التحصیل شدن اولین دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره شغلی دانشکده علوم اجتماعی
فارغ التحصیل شدن
فارغ التحصیل شدن اولین دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره شغلی دانشکده علوم اجتماعی
اولین دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره شغلی دانشکده علوم اجتماعی فارغ التحصیل شد. مدیر گروه مشاوره دانشگاه رازی اعلام نمود: آقای حبیب نصیری دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره شغلی از پایان نامه خود(تحت راهنمایی دکتر محسن گل محمدیان و استاد مشاوری...
تمدید حکم آقای دکتر فرهاد دانشنیا بعنوان رئیس دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی
تمدید حکم آقای دکتر فرهاد دانشنیا بعنوان رئیس دانشکده علوم اجتماعی و...
تمدید حکم آقای دکتر فرهاد دانشنیا بعنوان رئیس دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی
دکتر محمد ابراهیم اعلمی آل آقا رئیس دانشگاه رازی، طی حکمی ، آقای دکتر فرهاد دانش نیا، را به مدت یکسال دیگر به عنوان رئیس دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی،ابقاء نمود.
آرشیو خبرها