چارت و برنامه هفتگی گروه روانشناسی

چارت و برنامه هفتگی

برنامه و فرم انتخاب واحد دوره های روزانه و شبانه

 فرم انتخاب واحد کارشناسی

فرم انتخاب واحد ارشد تربیتی

فرم انتخاب واحد ارشد عمومی

فرم انتخاب واحد دکتری

چارت         

کارشناسی              دانلود

ارشدعمومی           دانلود

ارشد تربیتی           دانلود

دکتری                 دانلود

چارت جدید          دانلود

مدیر گروه روانشناسی

استادیار
شماره تماس
اتاق
پست الکترونیکی

گروه روانشناسی

 


تاریخچه گروه:
در سال 1386 رشته روانشناسی به صورت مشترک با گروه مشاوره و راهنمایی با پذیرش 40 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی (روزانه و شبانه) شروع به فعالیت نمود، در سال 1388 رشته روانشناسی در مقطع کارشناسی ارشد نیز 8 نفر دانشجو پذیرفت و در سال 1393 همزمان با ورود مقطع دکتری روانشناسی عمومی هر دو گروه تفکیک شدند و به صورت مستقل مشغول به فعالیت می باشند و هم اکنون گروه روانشناسی در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد.


مقاطع و گرایش ها:
کارشناسی: روانشناسی

کارشناسی ارشد: روانشناسی عمومی

دکتری: روانشناسی

 

 

کارشناس گروه: پیمان مرادی

تلفن:
083-38388492