اخبار و انتصابات

بازدید دانشجویان گروه کارآفرینی از خط تولید ایران خودرو صحنه
بازدید دانشجویان گروه کارآفرینی از خط تولید ایران خودرو صحنه

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی، دانشجویان رشته کارآفرینی به منظور آشنایی از خط تولید ایران خودرو صحنه بازدید به عمل آوردند.

بازدید از سازمان بورس و اوراق بهادار کرمانشاه
بازدید از سازمان بورس و اوراق بهادار کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی، دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی از سازمان بورس و اوراق بهادار کرمانشاه بازدید به عمل آوردند.

آیین دانش آموختگی دانشجویان گروه اقتصاد دانشگاه رازی ورودی ۹۵
آیین دانش آموختگی دانشجویان گروه اقتصاد دانشگاه رازی ورودی ۹۵

 به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی، آیین جشن دانش آموختگی دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۵ گروه آموزشی اقتصاد، ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۸ در سالن اجتماعات دانشکده علوم اجتماعی برگزار شد....

دستاوردها

رویدادها

آزمایشگاه و مراکز تحقیقاتی