اعضای هیات علمی

سمیه اعظمی

سمیه اعظمی

سمیه اعظمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
 
  • سوابق تحصیلی:

دکتری تخصصی اقتصاد(صنعتی)، دانشگاه تربیت مدرس(1388-1384)

کارشناسی ارشد اقتصاد(انرژی)، دانشگاه تهران(1384-1382)

کارشناسی اقتصاد(پول و بانکداری)، دانشگاه شهید بهشتی(1382-1378)          

 

  • زمینه های مطالعاتی و تحقیقاتی:

اقتصاد خرد پیشرفته، اقتصاد صنعتی، اقتصاد محیط زیست  و اقتصاد انرژی

 

برگزاری کلاس های مجازی

الف) دریافت دروس مربوط به برگزاری کلاس های جبرانی اسفند ماه(2 هفته کلاس مجازی)

درس اقتصاد خرد پیشرفته 2 دکتری ( 2 جلسه)، درس اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد( 2 جلسه) و درس اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست کارشناسی( 3 جلسه)

ب) دریافت دروس مربوط به برگزاری کلاس های مجازی 16 فروردین تا 20 فروردین

 درس اقتصاد خرد پیشرفته 2 دکتری(1 جلسه)، درس اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد(2 جلسه) و درس اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست کارشناسی(2 جلسه)

ج) دریافت دروس مربوط به برگزاری کلاس های مجازی در سامانه LMS(از 23 فروردین تا 21 خرداد)

جلسات 23 فروردین تا 27 فروردین:

درس اقتصاد خرد پیشرفته 2 دکتری، درس اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد و درس اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست کارشناسی

جلسات 30 فروردین تا 3 اردیبهشت:

درس اقتصاد خرد پیشرفته 2 دکتری، درس اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد و درس اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست کارشناسی

جلسات 6 اردیبهشت تا 10 اردیبهشت:

درس اقتصاد خرد پیشرفته 2 دکتری، درس اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد و درس اقتصاد منایع طبیعی و محیط زیست کارشناسی

جلسات 13 اردیبهشت تا 17 اردیبهشت:

درس اقتصاد خرد پیشرفته 2 دکتری، درس اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد و درس اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست کارشناسی

جلسات 20 اردیبهشت تا 24 اردیبهشت:

درس اقتصاد خرد پیشرفته 2 دکتری، درس اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد و درس اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست کارشناسی

جلسات 27 اردیبهشت تا 31 اردیبهشت:

درس اقتصاد خرد پیشرفته 2 دکتری، درس اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد و درس اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست کارشناسی

جلسات 3 خرداد تا 7 خرداد:

درس اقتصاد خرد پیشرفته 2 دکتری، درس اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد و درس اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست کارشناسی

جلسات 10 خرداد تا 14 خرداد:

درس اقتصاد خرد پیشرفته 2 دکتری، درس اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد و درس اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست کارشناسی

جلسات 17 خرداد تا 21 خرداد:

درس اقتصاد خرد پیشرفته 2 دکتری، درس اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد و درس اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست کارشناسی

 

برگزاری جلسات رفع اشکال

اقتصاد خرد پیشرفته 2 دکتری: روز سه شنبه 10 تیر ماه، ساعت 17:30

اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد: روز شنبه 21 تیر ماه، ساعت 17:30

اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست کارشناسی: گروه 1 (روز 17 تیر ماه، ساعت 17:30 ) و گروه 2 (روز 18 تیر ماه، ساعت 17:30 )

 

برگزاری امتحان

امتحان دروس اقتصاد خرد پیشرفته 2 دکتری، اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد و اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست کارشناسی در زمان های اعلام شده (مطابق با سامانه گلستان)  به شیوه کتبی(در قالب سوالات تشریحی) در سامانه LMS برگزار خواهد گردید. در صورت بروز هر گونه مشکلی در سامانه، دانشجویان می توانند از طریق ایمیل با من در ارتباط باشند. 

 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
اقتصاد انرژی 1612167 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اقتصاد خردپیشرفته (2) 1612046 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/22 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست 1612263 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست 1612263 3 02 هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اقتصاد خرد(1) 1612236 3 01 هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
اقتصاد خرد (3) 1612240 3 01 هفته های فرد چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/22 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
اقتصادخرد 1612061 4 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
اقتصاد خردپیشرفته (1) 1612024 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
اقتصاد منابع طبیعی 1612166 3 01 هفته های فرد شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
اقتصاد منابع طبیعی 1612232 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
اقتصادسنجی - 4 واحدی - کارشناسی 1612041 4 01 | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/11/03 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
اقتصادخرد 1612061 4 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
اقتصاد ریاضی 1612052 3 01 هفته های زوج چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/20 (08:30 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
اقتصاد منابع طبیعی 1612166 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1397/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
اقتصاد منابع طبیعی 1612232 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
اقتصادخرد 1612061 4 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
اقتصادخرد 1612061 4 03 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
اقتصاد ریاضی 1612052 3 01 هفته های فرد چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/10/23 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
اقتصاد منابع طبیعی 1612166 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
اقتصادسنجی - 4 واحدی - کارشناسی 1612041 4 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/03/16 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2