اعضای هیات علمی

فرهاد شاه ویسی

فرهاد شاه ویسی

فرهاد شاه ویسی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 09121978024
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

نام درس نوع فایل نام فایل
اصول حسابرسی 2 ورد استانداردهای حسابرسی شماره 700،705 و 706
حسابداری مالیاتی 2 پی دی اف حسابداری مالیاتی
مدیریت سرمایه گذاری پی دی اف مدیریت سرمایه گذاری
تصمیم گیری در مسائل مالی پی دی اف ریسک و بازده و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای

 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
مالیاتی (1) 1620082 2 02 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/10/30 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
مالیاتی (2) 1620083 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
اصول حسابرسی (1) 1620029 3 01 هفته های فرد یک شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/10/30 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
اصول حسابرسی (2) 1620030 3 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/10/24 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
حسابرسی پیشرفته 1620045 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
مالیاتی (2) 1620083 2 02 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/03/22 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مالیاتی (2) 1620083 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/03/22 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مدیت سرمایه گذاری 1620086 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/03/24 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اصول حسابرسی (2) 1620030 3 01 هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/03/22 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
تصمیم گیری در مسائل مالی 1620048 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
تصمیم گیری در مسائل مالی و سرمایه گذاری 1620058 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مالیاتی (1) 1620082 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/19 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
مالیاتی (1) 1620082 2 02 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/10/19 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
مدیریت مالی 1613033 2 01 1398/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
اصول حسابرسی (1) 1620029 3 01 هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/21 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
اصول حسابرسی (2) 1620030 3 01 هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/21 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
حسابرسی پیشرفته 1620045 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
مالیاتی (1) 1620082 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1397/10/20 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
مالیاتی (1) 1620082 2 02 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1397/10/20 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
اصول حسابرسی (2) 1620030 3 01 هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1397/10/20 (08:30 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2