اعضای هیات علمی

صالح رحیمی

صالح رحیمی

صالح رحیمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

ایمیل: saleh_rahimi@yahoo.com

 

باسمه تعالی

 

با آرزوی سلامتی و مصونیت از بیماری کرونا برای دانشجویان گرامی

با توجه به تعطیلی کلاس‌ها و تشکیل آن به صورت مجازی، مطالب درسی جهت استفاده در صفحه شخصی اینجانب آپلود شده‌ است. در صورت داشتن سوال در ارتباط با مطالب درسی، از طریق ایمیل s.rahimi@razi.ac.ir  با اینجانب مطرح نمایید.

موفق باشید

 

دروس ترم دوم 00-1399

 

1. مرجع شناسی علوم اسلامی

2. طراحی و مدیریت وبگاه کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

3. آموزش سواد اطلاعاتی

4. واژه پردازی (فارسی و لاتین)

5. جامعه شناسی ارتباطات علمی

6. ذخیره و یازیابی اطلاعات

 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 31 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
کارآموزی 2 1616208 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
مبانی ارتباط شناسی 1616149 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/10/23 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
آشنایی با مدیریت دانش 1616105 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/10/25 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
کتابخانه ها و جامعه اطلاعاتی 1616125 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
مدیریت دانش سازمانی 1616133 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
آموزش سواد اطلاعاتی 1616185 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/26 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
طراحی و مدیریت وبگاه کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی 1616188 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/03/24 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مرجع شناسی علوم اسلامی 1616216 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/29 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
آشنایی با علم سنجی 1616108 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
ذخیره و یازیابی اطلاعات 1616130 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
واژه پردازی (فارسی و لاتین) 1616151 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/31 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مبانی ارتباط شناسی 1616149 2 01 1398/10/21 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
آشنایی با مدیریت دانش 1616105 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/11/03 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
کتابخانه ها و جامعه اطلاعاتی 1616125 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
مدیریت دانش سازمانی 1616133 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
مبانی ارتباط شناسی 1616149 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1397/10/29 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
آشنایی با مدیریت دانش 1616105 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1397/10/20 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
سمینار تحقیق 1616127 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1397/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
کتابخانه ها و جامعه اطلاعاتی 1616125 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
مدیریت دانش سازمانی 1616133 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 31 نتیجه
از 2