اعضای هیات علمی

صالح رحیمی

صالح رحیمی

صالح رحیمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

باسمه تعالی

 

با آرزوی سلامتی و مصونیت از بیماری کرونا برای دانشجویان گرامی

با توجه به تعطیلی کلاس‌ها و تشکیل آن به صورت مجازی، مطالب درسی جهت استفاده در صفحه شخصی اینجانب آپلود شده‌ است. در صورت داشتن سوال در ارتباط با مطالب درسی، از طریق ایمیل s.rahimi@razi.ac.ir  با اینجانب مطرح نمایید.

موفق باشید

دروس ترم

 

۱. ذخیره و بازیابی اطلاعات

منبع1

منبع2

بازیابی اطلاعات

۲. مرجع شناسی علوم اسلامی

منبع

مقدمه ای بر آغاز تمدن اسلامی

بنیاد کتابت در مدنیت اسلام

قرآن کریم و نفوذ آن در تمدن بشری

بنیاد و پایه مراجع قرآنی

مبانی تفسیر و تفسیرهای قرآنی

۳. طراحی و مدیریت وبگاه کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

منبع

ترسیم جدول

     Notepad++ installation

وب 1

وب 2

۴. آشنایی با علم سنجی

منبع1

منبع2

۵ .آموزش سواد اطلاعاتی

منبع

۶. واژه پردازی (فارسی و لاتین)

منبع

فایل آموزشی

Reading & Templates

Print

Select

Copypaste

find

undo-redo

font

case

effects

paragraphs

linespacing

keeptext

 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
آموزش سواد اطلاعاتی 1616185 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/26 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
طراحی و مدیریت وبگاه کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی 1616188 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/03/24 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مرجع شناسی علوم اسلامی 1616216 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/29 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
آشنایی با علم سنجی 1616108 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
ذخیره و یازیابی اطلاعات 1616130 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
واژه پردازی (فارسی و لاتین) 1616151 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/31 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مبانی ارتباط شناسی 1616149 2 01 1398/10/21 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
آشنایی با مدیریت دانش 1616105 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/11/03 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
کتابخانه ها و جامعه اطلاعاتی 1616125 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
مدیریت دانش سازمانی 1616133 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
مبانی ارتباط شناسی 1616149 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1397/10/29 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
آشنایی با مدیریت دانش 1616105 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1397/10/20 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
سمینار تحقیق 1616127 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1397/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
کتابخانه ها و جامعه اطلاعاتی 1616125 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
مدیریت دانش سازمانی 1616133 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
مبانی ارتباط شناسی 1616149 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/23 (10:30 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
آشنایی با مدیریت دانش 1616105 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/10/30 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
طراحی و مدیریت وب کتابخانه هاو مراکز اطلاع رسانی 1616107 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
کتابخانه ها و جامعه اطلاعاتی 1616125 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
مدیریت دانش سازمانی 1616133 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2