اعضای هیات علمی

صالح رحیمی

صالح رحیمی

صالح رحیمی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

ایمیل: saleh_rahimi@yahoo.com

 

باسمه تعالی

 

با آرزوی سلامتی و مصونیت از بیماری کرونا برای دانشجویان گرامی

با توجه به تعطیلی کلاس‌ها و تشکیل آن به صورت مجازی، در صورت داشتن سوال، از طریق ایمیل s.rahimi@razi.ac.ir  با اینجانب مطرح نمایید.

موفق باشید

 

دروس ترم یک 01-1400

 1. ترسیم نقشه علم

2. پایگاه های اطلاعات علم سنجی در ایران و جهان

3. مدیریت دانش سازمانی

4. مبانی ارتباط شناسی

5. آشنایی با مدیریت دانش

 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 42 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
پایگاه های اطلاعاتی علم سنجی در ایران و جهان 1616078 2 01 1400/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
مبانی ارتباط شناسی 1616149 2 01 1400/10/26 (08:30 - 10:00) ترم اول 1400 طرح درس
مدیریت دانش سازمانی 1616133 2 01 1400/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
آشنایی با مدیریت دانش 1616105 2 01 1400/10/29 (08:30 - 10:00) ترم اول 1400 طرح درس
جامعه شناسی ارتباطات علمی 1616159 2 01 1400/04/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399 طرح درس
آموزش سواد اطلاعاتی 1616185 2 01 1400/04/19 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399 طرح درس
طراحی و مدیریت وبگاه کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی 1616188 2 01 1400/04/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399 طرح درس
مرجع شناسی علوم اسلامی 1616216 2 01 1400/04/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399 طرح درس
ذخیره و یازیابی اطلاعات 1616130 2 01 1400/04/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399 طرح درس
واژه پردازی (فارسی و لاتین) 1616151 2 01 1400/04/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399 طرح درس
پایگاه های اطلاعاتی علم سنجی در ایران و جهان 1616078 2 01 1399/11/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
کارآموزی 2 1616208 2 01 | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/11/09 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
مبانی ارتباط شناسی 1616149 2 01 1399/11/26 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
کتابخانه ها و جامعه اطلاعاتی 1616125 2 01 1399/11/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
مدیریت دانش سازمانی 1616133 2 01 1399/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
آشنایی با مدیریت دانش 1616105 2 01 1399/11/09 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
آموزش سواد اطلاعاتی 1616185 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/16 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
طراحی و مدیریت وبگاه کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی 1616188 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/04/14 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مرجع شناسی علوم اسلامی 1616216 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/18 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
ذخیره و یازیابی اطلاعات 1616130 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/22 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 42 نتیجه
از 3