اعضای هیات علمی

سید شمس الدین صادقی

سید شمس الدین صادقی

سید شمس الدین صادقی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

لیست دروس آموزش مجازی 

نام درس منبع برای مطالعه دسترسی 
ایران و کشورهای همسایه متن pdf فایل 
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران متنpdf

فایل

تحولات سیاسی اجتماعی ایران دوره پهلوی  جزوه پاورپوینت  فایل
سمینار تحولات سیاسی خارجی ایران تا 1320 جزوه پاورپوینت فایل 
سمینار سیاست  و حکومت در خاورمیانه  جزوه پاورپوینت  فایل 

 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 43 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
روابط ایران و کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا 1614340 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
تحولات سیاسی - اجتماعی ایران از آغاز صفویه تا پایان قاجار 1614265 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/10/29 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
تحولات سیاسی - اجتماعی ایران در جمهوری اسلامی ایران 1614267 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/10/18 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
روابط خارجی ایران با قدرتهای بزرگ از 1320 تا1357 1614105 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
سمینار تحولات سیاسی واجتماعی ایران از 1224 تا1357 1614103 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
ایران و کشورهای همسایه 1614200 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/04/04 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398 طرح درس
ایران و کشورهای همسایه 1614200 2 02 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/04/04 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398 طرح درس
تحولات سیاسی - اجتماعی ایران در دوران پهلوی 1614266 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1399/04/01 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398 طرح درس
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(اصول و مبانی) 1614191 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/03/31 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398 طرح درس
سیاست و حکومت در خاورمیانه و شمال آفریقا 1614347 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
سمینارتحولات سیاسی خارجی ایران از تاسیس سلسله قارجاریه تا شهریور 1320 1614104 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مسائل توسعه سیاسی در ایران 1614160 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
تاریخ سیاسی - اجتماعی خاورمیانه و شمال آفریقا 1614349 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
تحولات سیاسی - اجتماعی ایران از آغاز صفویه تا پایان قاجار 1614265 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/11/01 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
تحولات سیاسی اجتماعی ایران پس از انقلاب اسلامی (2) 1614194 2 02 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398 طرح درس
تحولات سیاسی اجتماعی ایران پس از انقلاب اسلامی (2) 1614194 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398 طرح درس
تحولات سیاسی - اجتماعی ایران در جمهوری اسلامی ایران 1614267 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/10/25 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
تحولات سیاسی - اجتماعی ایران در جمهوری اسلامی ایران 1614267 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/25 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
روابط خارجی ایران با قدرتهای بزرگ از 1320 تا1357 1614105 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
سمینار تحولات سیاسی واجتماعی ایران از 1224 تا1357 1614103 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 43 نتیجه
از 3