اخبار و انتصابات

محتوا

جذب نیروی امریه در سازمان برنامه و بودجه
جذب نیروی امریه در سازمان برنامه و بودجه

بدین‌وسیله به اطلاع دانشجویان گرامی می‌رساند، سازمان برنامه و بودجه استان کرمانشاه در نظر دارد به منظور جذب سهمیه کارکنان وظیفه امریه مورد نیاز خود در سال 1400، از بین جوانان تحصیل کرده دارای...

فرخوان ثبت نام در طرح شهید احمدی روشن (دوره ششم)
کارگاه آموزشی روش پژوهش نظریه بینایی
کارگاه آموزشی روش پژوهش نظریه بینایی

خبر ویژه

دستاوردهای پژوهشی

پایان نامه ها