اخبار و انتصابات

محتوا

فرهنگ کرمانشاه؛ ‌بی‌کسِ هزارمتولی
مسائل فرهنگی استان در دانشکده علوم اجتماعی بررسی شد
فرهنگ کرمانشاه؛ ‌بی‌کسِ هزارمتولی
شمسی رنجبر | نشست چهارم دوشنبه‌های کرمانشاه با موضوع «بررسی مسائل فرهنگی استان» توسط نشریه نامه «فرهنگ رازی» با همکاری روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی، هشتم آذر ماه با حضور «بهرام فاضلی‌زاد» مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه،...
اعلام حمایت علمی و معنوی دانشگاه رازی از دانشگاه گنبد کاووس در اولین همایش ملی راهبردی اقتصاد کارآفرینی در ایران با رویکرد تولید، پشتیبانی و مانع زدایی ها
اعلام حمایت علمی و معنوی دانشگاه رازی از دانشگاه گنبد کاووس در اولین همایش ملی راهبردی اقتصاد کارآفرینی در ایران با رویکرد تولید، پشتیبانی و مانع زدایی ها
اولین همایش ملی راهبردی اقتصاد کارآفرینی در ایران با رویکرد تولید، پشتیبانی و مانع زدایی ها که اسفند ماه 1400 برگزار می‌گردد؛ دانشگاه رازی حمایت معنوی و علمی خود را از همایش مذکور اعلام می‌نماید. در این همایش دکتر نادر نادری، دکتر محمد جواد...
سیزدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری و هشتمین جشنواره پژوهش و آموزش در مدیریت شهری و روستایی
سیزدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری و هشتمین جشنواره پژوهش و آموزش در مدیریت شهری و روستایی
https://rpc.tehran.ir سایت جشنواره: https://tuf.tehran.ir

خبر ویژه

دستاوردهای پژوهشی

پایان نامه ها