خبر ویژه

راهنمای دریافت کارت ورود به جلسه
سیستم گلستان

راهنمای دریافت کارت ورود به جلسه

شنبه، ۱ دی ۱۳۹۷

اخبار و انتصابات

بازدید دانشجویان کارشناسی ارشد مشاوره شغلی از شرکت توسعه و بسته بندی غرب کارتن
انجمن علمی گروه مشاوره
بازدید دانشجویان کارشناسی ارشد مشاوره شغلی از شرکت توسعه و بسته بندی غرب کارتن
انجمن علمی گروه مشاوره دانشکده علوم اجتماعی،دانشگاه رازی بازدید دانشجویان کارشناسی ارشد مشاوره شغلی از شرکت توسعه و بسته بندی غرب کارتن در تاریخ یکشنبه 2/10/1397 با حضور اساتیدگروه مشاوره جناب آقای دکتر گل محمدیان و دکتر صیدی انجام گرفت....
برگزاری جشن فارغ التحصیلی گروه روانشناسی
جشن فارغ التحصیلی
برگزاری جشن فارغ التحصیلی گروه روانشناسی
آگهی پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد بدون آزمون سال 1398
آگهی پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد بدون آزمون سال 1398

آگهی پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد بدون آزمون سال 1398 دانشگاه صنعتی سهند           ...

راهنمای دریافت کارت ورود به جلسه
سیستم گلستان
راهنمای دریافت کارت ورود به جلسه
بازدید انجمن علمی دانشجویان گروه مشاوره از بیمارستان فارابی
انجمن علمی مشاوره
بازدید انجمن علمی دانشجویان گروه مشاوره از بیمارستان فارابی
بازدید انجمن علمی دانشجویان گروه مشاوره از بیمارستان فارابی بازدید انجمن علمی دانشجویان گروه مشاوره از بیمارستان فارابی در تاریخ ۱۴ آذرماه برگزار شد، در این بازدید که با همراهی اساتید گروه صورت پذیرفت دانشجویان با بخش های مختلف بیمارستان ،...
آرشیو خبرها